ДОБРЕ ДОШЛИ!


 


  Важно


Подаване на заявление за 1 клас
Прием в 1 клас
Записване до.- 11.06.2018 г.

  Профил на купувача

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на закуски и поевтиняване на топъл обяд за децата от подготвителните групи и на учениците от І до ІV клас Приключила

  Къде да учим?

Кариерно ориентиране в училищното образование
7 клас
ДЗИ
Класация на университетите в България
Световна класация на университетите

  СтранициСтраници на класове
Целодневно обучение
На главните учители
Ученически съвет

  Наши проекти

Еразъм +
УСПЕХ
You in EU
ACES
ТКГ "Приказен свят"
T.I.M.E.
G.A.L.E.
Д.А.Р.Б.И.  Твоят час


  Блог "Ние четем"


  Книги за четене


2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

  Най-четени

Богата библиотека от педагогически материали
Житие и страдание ...
Софроние
Състезания
Образователни портали

  Наръчник

Как да подкрепим децата?


   Секция „Кризисна интервенция“ към Дружеството на психолозите в България и Институт Човешки Фактор ООД представят на вниманието ви Наръчник за оказване на спешна психологическа помощ на деца в критични събития „КАК ДА ПОДКРЕПИМ ДЕЦАТА“.
   Можете да свалите безплатно наръчника оттук (формат PDF, 1,5MB).

Посетители


On-line посетители: 1
Всичко посещения:
12345
The Hour of Code
28 октомври 2016 г.Веселина Боянова

     На 28 октомври 2016г. се проведе първото QR code състезание в нашето училище. Състезанието беше масово, участваха всички класове от 5, 6 и 7 клас. Отборите - четирима представители от клас, дадоха всичко от себе си, за да отговорят бързо на въпросите. Тези бързо мислещи хора тичаха по трите етажа на училището с телефони в ръце, за да търсят и сканират въпросите по български, английски език и математика...

Празник на спорта
21 октомври 2016 г.Администратор
     21 октомври! Незабравим ден за второкласниците на СУ „Св. Софроний Врачански“. По инициатива и под ръководството на спортен клуб по лека атлетика - „Ботев“ Пловдив, малките ученици премериха сили, ловкост, бързина и находчивост в щафетни игри на новото училищно игрище...

Среща за насърчаване на предприемаческия дух
18 октомври 2016 г.Ирина Даскалова

     „Здравейте! Казвам се Велизар и за своите 29 години съм постигнал, смея да кажа, доста. Работя това, което харесвам, пътувам и съм сред вас, за да ви разкажа, че в България могат да стават готини неща. Да ви уверя, че човек може да сбъдне мечтата си тук.“...

Училищни конференции по квалификацията
Шеста-2016    Пета-2014    Четвърта-2012    Трета-2010   
Втора-2008    Първа-2006

Шеста училищна конференция - 2016


На 23 юни 2016 година се проведе

Шестата училищна конференция по квалификацията.


     Ацентите тази година бяха възможностите за използване на електронни обучителни технологи и платформите, чрез които се реализират;
споделен беше опитът от приключващия училищен проект "Образование в пиксели" по европейска програма "Еразъм+";
представиха се добри практики за работа с родители по класови проекти;
споделени бяха практики по училищната програма за насърчаване на четенето като част от Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността;
особено интересни бяха споделените инициативи за насърчаване на доброволчеството сред учениците, проект с който училището участва и във форума „Аз променям моето училище“, организиран от Община Пловдив и образователен портал „Уча в Пловдив”.
Представиха се следните материали:

     Използване на облачните технологии в работата на методичните обединения – представи Ася Димитрова

     Работата по проект "Образование в пиксели" – представи Веселина Боянова

     Възможности за мотивиране и максимална активност на учениците в обучението по английски език – представи Динка Р. Дойкова-Бабрикова

     Да успяваме заедно – представи Тошка Ботева

     Социалните мрежи в класноурочната и извънкласната дейност – представи Светла Ботова

     Участвам и променям – представи Тони Добройкова

     Повишаване мотивацията за учене чрез извънкласни дейности – представи Фани Ангелова

     Междупредмитни връзки – представиха Марияна Рукова и Донка Николова

     Родители и ученици заедно в училищни практики за насърчаване на четенето – представи Минка Кирова

     Добри практики в работата ми по проект "Образование в пиксели – представи Николай Козлуджов

     Кратък обзор на извънкласните активности на 3а клас, допринесли за самостоятелно учене и възпитание в морал и екологични ценности – представи Лора Митева

     Бързината на четене - 20 години по-късно – представи Пенко РисковПразник на изкуствата и спорта
21 май 2016 г.Тошка Ботева

     В навечерието на 24 май Методическото обединение "Изкуства и спорт" проведе своя празник.
     Участваха ученици, родители и учители. Децата показаха артистични и спортни умения. Родители, ученици и учители рисуваха, кулинарстваха, украсяваха предмети предварително изработени в часовете по домашен бит и техника...
12345