<
На гости на 3б клас с класен ръководител Таня Драганова

 

140 години от Освобождението на България
2 март 2018 г.Таня Драганова

     По повод 140 години от Освобождението на България НЧ „Съвременник-1986 г.“ и Комитет „Родолюбие“ организираха среща-разговор с учениците от IIIБ клас с класен ръководител Таня Драганова.
     С героизма на опълченците учениците се запознаха чрез филм-възстановка на боевете при прохода Шипка. Председателят на Комитета Веселин Петков представи историята на борбите за Освобождение от хайдушкото движение до Руско-Турската освободителна война и ролята на българското опълчение за изхода от войната. Това стана чрез една вълнуваща за учениците демонстрация на хайдушко облекло и родопска женска носия; опълченска униформа; униформа на руски и финлански войници. Бяха представени оръжия и знамена от различните етапи на революционното движение.
     Награди за своите знания децата получиха като отговаряха на въпроси, свързани с епохата. Те от своя страна подариха на членовете на комитета портрети на български революционери. От „Детска любознателница“ към библиотеката на НЧ „Съвременник-1986 г.“ изненадаха участниците в тази среща с мартеници, а Люба Костадинова - библиотекар, подари на комитите ръчно рисувани картички от художничката Кета Петрова.
     Поклон и честит празник!