ДОБРЕ ДОШЛИ!


 


  Иновативна паралелка


  Обмяна на опит

Интересен начин за четене
Видях, научих, прилагам и споделям своя опит
Нестандартни прийоми за насърчаване на четенето

  Важно


  За нас в пресата

Публикация в сайта Ние четем"
На гости на 2 „б” клас с класен ръководител Минка Кирова

България в сърцето
19 февруари 2019 г.Минка Кирова

     В навечерието на 3 март учениците от 2 - б клас проведоха своя патриотична вечер. Интересен беше дрескодът на вечерта. Родителите облечени с тениски с надпис: "С България в сърцето", а деца и учители - с народни носии.. Посланието, което отправиха второкласниците беше да обичаме Родината си, да изучаваме историята й, да опознаваме красотата й и да помним, че Родината е най-свидното нещо на света, както майката за всяко живо същество. Вечерта беше наситена с вълнения и приятни емоции, а всяко дете получи и своя книжка "С България в сърцето".


България в сърцето
19 февруари 2019 г.Минка Кирова

     Трети март не е празник, а съдба. Ден на признателност, символ на вярата в корените и бъдещето. Бъдещето, което е на нашите деца. Нека знаят, помнят и носят дълбоко в сърцата си подвизите и саможертвите на тези, които загинаха по полетата и върховете български. За това ни напомниха в студената сутрин учениците от 2-б клас.
     Чувството си на принадлежност към всичко българско и родно, второкласниците демонстрираха чрез песните посветени на България, които с възторг изпяха.
     За децата от начален курс учениците от 2-б клас подготвиха и разпространиха своята книжка "България в сърцето“.


В памет на Апостола
19 февруари 2019 г.Минка Кирова

     И днес прекланят се децата,
     на Левски пред подвига свят,
     с Апостола на свободата
     сме горди пред пред целия свят!
     Апостоле,от теб се учим всички,
     Апостоле,ти пример си за нас.
     България за теб била е всичко
     България е всичко и за нас!


На гости на 2 „б” клас с класен ръководител Минка Кирова

,,Аз съм българче“
1 юни 2018 г.Минка Кирова

     Една незабравима екскурзия до Карлово с първолаците от 1-б клас. Незабравима,защото децата показаха своята признателност към най-великия от всички българи-Апостолът на свободата. Изпълнихме песни посветени на Левски с жар, почит и уважение към героя на Родината ни, застанали пред паметника. Облякохме специално изработени за екскурзията тениски с лика на Васил Левски и стихотворението ,,Аз съм българче“ и доказахме, че сме истински българи! Искрата на патриотизма е запалена и сме длъжни да разпалим огъня на родолюбието сред всички около нас!145 годишнината от обесването на Апостола на свободата
19 февруари 2018 г.Минка Кирова

     Ние учениците от 1-б клас подготвихме първата си книжка посветена на Васил Левски. Заедно с г-н Коритарев попълнихме своите книжки и подредихме кът за Апостола. Научихме и три много силни песни посветени на Апостола. Решихме да изненадаме всички в училище точно на 19 февруари. На вратите на всички класни стаи поставихме плик – изненада, в който за всеки клас имаше книга за Левски (отново подготвена от нас), разпечатани текстовете на трите наши песни, както и дискове със запис на песните.
     Рано сутринта на 19 февруари ,ние заедно с г-жа Кирова запяхме във фоайето на училището нашите песни за Левски на фона на презентация за живота и делото му. Ние с възторг, умиление и признателност пеехме нашите песни и посрещахме всички пристигащи ученици и родители. Те се спираха, слушаха и гледаха презентацията. Съпричастни до нас бяха и нашите родители. Видяхме сълзи в очите на родителите, видяхме вълнението и изненадата в погледите на пристигащите ученици. След биене на звънеца всички се отправяха към класните си стаи, където ги чакаше подготвената от нас изненада с нашето послание «Нека заедно да отдадем дължимото уважение към най-великият българин Васил Левски».
     Смятаме, че след този ден можем смело да твърдим, че всички сме станали малко повече българи.
 

В памет на Апостола
19 февруари 2018 г.Динка Бабрикова

     Утрото на 19 февруари. В училище ни посреща тъжната песен на децата от Іб клас. Песен за Апостола. Минута след минута фоаейто се пълни от смълчаните в тъгата си ученици, стиснали в ръцете си проекти за Левски. Скрито плачат учители, родители… Има надежда за утрешния ден.
 


 


Интересен начин за четене
15 декември 2017 г.Минка Кирова

      Нов интерактивен подход за мотивиране на учениците и насърчаване на четенето използва в работата си старши учител Минка Кирова от СУ. «Св. Софроний Врачански». Чрез онлайн генератор за създаване на «облаци от думи» (Word art) г-жа Кирова създава разнообразни упражнения за четене и писане, с които се повишава интереса на първокласниците към българския език и се разнообразяват дейностите в часовете. Предлагаме различни варианти за използване на «облака от думи».
     Облак от думи, с който първокласниците затвърдяват четенето на усвоен в часа нов звук и буква.


     Използване на облаците от думи за самодиктовка. Учениците няколко пъти прочитат дума от облака, запомнят я, след което учителят скрива думата. След това учениците написват думата в тетрадките.В облака са записани думи, от които може да бъде съставено изречение. На учениците се предлага модел – схема на изречение.


     Съставяне и преобразуване на изречения от един вид в друг, както и смяна на словореда. Учениците четат думи от облака, съставят изречения с тях, след което преобразуват изреченията от съобщителни във въпросителни и обратно. Трансформиране на изречението, чрез промяна на словореда.


     Съставянена текст от няколко облака. На учениците се предлагат три или четири облака, от които се съставят три-четири изречения. Задачата е от тези изречения да бъде съставен текст, който се написва и в тетрадката.


     Облакът от думи може да бъде използван и за четене по останалите учебни предмети – например с вежливи думи, коледни пожелания, сезоните и т.н.


     Във връзка с повишения интерес от страна на своите колеги г-жа Кирова проведе вътрешноучилищно обучение на началните учители от СУ «Св. Софроний Врачански».
Нестандартни прийоми за насърчаване на четенето
15 декември 2017 г.Минка Кирова

      Наред с прилагане на информационните технологии в обучението интересът на учениците към четенето може да бъде поддържан и с по-обикновени средства. Ние им избрахме закачливи имена: «Четене с капачки», «Четене с ластици» и «Четене с чаши».
     Четене с капачки
     На дървена плоскост са записани част от думи с липсваща в края сричка. Върху капачка е записана липсващата сричка. Всяко дете получава по една капачка. Върху дървената плоскост то трябва да открие къде е липсващата част от думата и да завие капачката до нея, така че да се прочете вярна дума. След това думата може да запишете, моделирате и делите на срички и ...


     Четене с чаши Върху картон са записани срички. Върху дъното на пластмасови чаши са написани също срички. Всяко дете получава по една чаша, чете сричката върху дъното и търси онази сричка от картона, с която да образува дума, като захлупва своята чаша върху тази сричка. Отново може да ги пишете, моделирате, делите на срички ...


     Четене с ластици
     Върху дървена плоскост върху две колони са записани части от изречения. Срещу всяка част има забито кабърче. Всяко дете получава по един ластик. Целта е да свърже с ластика двете части от скъсаното изречение и да го прочете. Отново може да ги пишете и моделирате.


     Часовете, в които прилагам техи похвати не са скучни и еднообразни, а наситени с емоции, интерес и желание за работа. Тези похвати направиха впечатление и предизвикаха интерес и на студентите от факултета по педагогика и техните преподаватели , пред които изнасям уроци като хонорован преподавател.
Родителска среща
15 декември 2017 г.Минка Кирова

     Една различна емоционална родителска среща, на която първокласниците от 1-б клас демонстрираха уменията си за използване на компютърни образователни програми - Облак от думи, Kahoot, QR code. Гости на срещата ни бяха родителите на учениците, както и г-жа Бабрикова - заместник-директор. Родителите видяха своите деца в реална учебна среда. "Искаме още" - това бе репликата, която се чуваше след приключване на всяка игра. Грейнали очички, усмивки и викове от задоволство изпълваха класната ни стая.