В сайта на училището


 

На гости на 5г клас с класен ръководител старши учител Николай Козлуджов

 

Деца помагат на дете
2 март 2022 г.Николай Козлуджов
     Учениците от 5Г клас при СУ "Свети Софроний Врачански" - гр. Пловдив изработиха мартеници, с идеята да ги продават на базар в училището си, а със събраната сума да подпомогнат нуждаещо се дете.
     В навечерието на този български, традиционен празник, ученици, родители и класният им, се заеха с тази приятна задача. Децата саморъчно изработиха червено-белите символи на здраве. Съдбата, която ги трогна е на единадесетгодишния Максимилиан. Неговите родители дълго време са очаквали собствена рожба, но след като не се е получило, решили на осиновят дете. Макси е осиновен на четири месеца, но след кратко време се разбира, че страда от детска церебрална парализа. Дори е било предложено, ако желая да върнат детето в дом, но родителите му твърдо решават да продължат с отглеждането и лечението му.
     Помощта от възрастните хора е прекрасно нещо, но когато едни малки момичета и момчета, се развълнуват от съдбата на болно дете - това вече е похвално. Това ни дава надежда, че има бъдеще за България с такива деца.
     В седмицата, преди 1-ви март, ежедневно на маси в училище, бяха продавани мартениците, под надслов "Купи мартеница - зарадвай болно дете!“. Похвална е такава инициатива!
     Събраната сума няма да помогне на детето напълно да оздравее, но е някаква подкрепа, придружена от любовта и добрите пожелания на 5Г клас. Детето, на чиято сметка е приведена сумата е Максимилиан Красимиров Младенов.
     BIC. UNCRBGSF
     BG54UNCR70001521431391

     В Пловдив 24 часа

Деца помагат на дете
31 март 2022 г.Николай Козлуджов
     Международният панаир беше домакин на прекрасни инициативи на Министерството на земеделието и Регионална дирекция по горите на гр. Пловдив. Петокласници от СУ "Свети Софроний Врачански“ се включиха в образователния проект "Горичка в количка“. Целта на този проект е по занимателен начин, децата да се запознаят с игрови методи за основните проблеми в гората, климата, както и кръговрата в природата и ролята на всеки от нас за запазването на планетата. Игрите бяха съчетани и с подходяща информация от учебното съдържание по математика в 5 клас. Николай Козлуджов онагледяваше и показваше приложението на математиката в живота. Така учениците видяха в реалността как се определя центъра на тежестта на една фигура, какво е в действителност разстояние от точка до права, перпендикуляр. Това беше и един по-специален урок, показващ междупредметните връзки между математиката, биологията, физиката.

     В Пловдив 24 часа