Птичките в парк Лаута с нови жилища

 

На 14.03.2014г. петък, учениците от І а клас на СОУ „ Св. Софроний Врачански” посетиха парк Лаута, за да поставят направените помощта на родителите им къщички за птици.

 

 

 Г-жа Лора Митева, класен ръководител на Іа клас и ръководител на клуб “Приятели на природата” от проект „Успех”,  покани кмета на район Тракия , Костадин Димитров, да присъства на събитието. Поканени бяха също така и г-н Николай Гюдженов от БДЗП(Българско дружество за защита на птиците) и г-жа Венелина Видолова, гл. експерт екология в районната община, без чиято безценна помощ децата не биха могли да поставят къщичките на дърветата според екологичните изисквания.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Кметът, г-н К. Димитров, се включи с голям ентусиазъм в дейността. Сам поставяше къщичките, като се съобразяваше с желанията на учениците от Іа клас. Г-н Гюдженов (БДЗП) също се включи и чинно изпълняваше желанията на децата коя къщичка на кое дърво да бъде поставена. Учениците получиха похвала, благодарност и подкрепа  от г-жа Видолова.

 

 

 

 

 Г-н Димитров и г-жа Видолова благодариха на учениците и тяхната класна ръководителка г-жа Л. Митева за чудесната инициатива и раздадоха грамоти на участниците в клуб „Приятели на природата”. Това са: Таня Попова, Виктория Стоянова, Велислав Борисов, Божидара Маркова, Александра Кръстева, Вяра Иванова, Илина Павлова, Георги Николов, Симона Тодорова, Екатерина Илиев, Маргарита Илиева, Владимир Конджов, ученици от Іа клас и Ана Лимонова, Силвия Лимонова, Екатерина Коларова, ученички от СОУ „ Св. С. Врачански”. Кметът на район Тракия  покани малките природолюбители да се включат във всички инициативи на Общината свързани с опазването на природата и изрази своята надежда, че децата с готовност ще посадят дръвчета. Това предложение се прие с удоволствие и ръкопляскания от страна на децата от І а клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На събитието бяха поканени всички първи класове от СОУ „Св. Софроний Врачански”.

 

 

 Учениците с голямо желание придружиха своите приятели от Іа, като изходиха разстоянието от сградата на училището до парк Лаута ведро и с песен, придружени от възпитателите М. Стоянова, Н. Коритарев, Г. Балева, В. Бояджиева и Д. Петрова. Дългата колона се оглавяваше от г-жа Л. Митева, която поддържаше добрия дух с интересни обяснения за  улиците, булевардите и градинките в район Тракия.

 Децата от всички класове имаха възможността да се снимат с къщичките, направени от съучениците им. Малките палавници не пропуснаха  да поиграят  на детските площадки, изградени в парка, да се потъркалят на тучната зелена трева и да си наберат букети от великденчета.

 

 

 

 Разхождащите се в парка граждани се спираха и с удоволствие се наслаждаваха на пъстрите къщички за птички. Те не щадяха похвалите си към инициативните ученици, учители и родители.

  Удовлетворени от дейността и изморени от игрите, всички І-ви  класове от СОУ „Св. Софроний Врачански” се завърнаха в любимото училище и заявиха,че това е бил един много щастлив ден за тях!

 Ние, учителите и възпитателите им, обещаваме да направим всеки един ден в СОУ „ Св. С. Врачански” щастлив и незабравим!

  Специални благодарности на г-жа Маргарита Стоянова, която съдейства за организирането на това слънчево събитие, сем. Иванови , които транспортираха къщичките и на всички родители, които се включиха в направата им! Благодарим Ви и се надяваме, че винаги ще ни подкрепяте в нашите начинания!

 

 

 

                                                                                    Маринета Стоянова

                                                                                  ( възпитател на ПИГ І а)