Водата и енергията

 

 

Във връзка с честването на Световния ден на водата 22 март, на 17.03.2014г. в актовата зала на СОУ „ Св. Софроний Врачански”, гр.Пловдив г- жа Лора Митева, ръководител на клуб „ Приятели на природата” и класен ръководител на Іа, организира инициатива с учениците от първите класове и техните възпитатели и учениците от трети клас с класен ръководител г-жа Е. Баданова.

 

 

 В презентацията „ Енергията и водата” г-жа Митева разгледа въпроси като: Да се замислим колко вода използваме? Не изразходваме ли прекалено много вода в домакинството? Каква енергия ни дава водата и можем ли да съществуваме без консумацията на вода?

 

 

  Г-жа Лора Митева привлече вниманието на учениците върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.

 

 

 

 В презентацията „ Писмо от 2070 г.” г-жа Митева ни запозна с писмото на един човек

от 2070 г., който разказва на своето дете за предупрежденията за опазване на водата през 2014 г. и за безотговорността на едно поколение, което не се е вслушало в тях и е изразходвало неразумно, без да помисли за последствията,  питейната вода .

 

 

Чрез това „Писмо” учениците надникнаха в едно мрачно бъдеще, в което водата се пази от въоръжена охрана, няма вода за миене, растенията са унищожени, храната е синтетична, хората са болни и нещастни. Нашият съвременник с тъга разказва на детето от бъдещето за растенията и животните, реките и горите, които то никога не е виждало.

 

 

 На представянето присъстваше г-жа Андреевска от РИОСВ, която чрез гатанки провери знанията на децата за водата и нейното опазване.

 

 

 

 

 

 

 В инициативата се включи и  Александра Димитрова, ученичка от ОМГ „ Академик Кирил Попов”, гр. Пловдив. Началния етап на своето образование Александра е завършила в СОУ „ Св. С. Врачански”,с класен ръководител г-жа Ели Баданова.

 

 

 С презентацията „ Жажда…”, спечелила І награда на училищен конкурс, Александра запозна учениците със значението на водата за човешкия организъм. Децата от І а, б, в и г клас се забавляваха с игра на лабиринт и решаване на тестове.

 

 

 В края на представянето всички ученици бяха поканени да присъстват на инициативата организирана по случай Деня на водата от правителствени и неправителствени организации на 22.03.2014 г. на Гребна база.

 Седем  ученика от Іа клас заявиха своето участие в похода, със знанието и разрешението на своите родители. Всички ученици от същия клас се включиха и в конкурса „ Вода и енергия” с рисунки и гатанки, за което бяха наградени с грамоти от г- жа Андреевска от РИОСВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Грамоти бяха връчени  на г-жа Л. Митева и възпитателите М. Стоянова, В. Бояджиева, Н. Коритарев и Г. Балева.

 

 

                                                          Изготви: Маринета Стоянова- възпитател Іа клас