На гости на 4 „д” клас с класен ръководител Мария Тороманова


Национална седмица на четенето 11.12-15.12.2017
29 декември 2017 г.

     През изминалите дни на Националната седмица на четенето се проведоха различни инициативи в училището. Учениците от 3 клас се включиха с изработване на проекти, маратони на четенето, презентации на любими книги. Всеки ден учениците носеха своя книга, която да четат или да предоставят за четене на съучениците си.

     Дейности на учениците по класове:
     3 а клас- Представяне на читателски дневници и илюстрации.
      - Маратон на четенето.
      - Състезание по четене.
     3б клас - Учениците представиха книгата, която най-много ги е впечатлила от списъка за лятно четиво,изготвен от тях. Изготвиха различни проекти - постери, читателски дневници, етюд и презентации на Power point. Идеята беше да се сформират клубове от почитатели на дадена книга. Най–голям читателски клуб имаше книгата ”Децата от улица Тряскаджийска”.
     3 в клас - Съвместно четене на приказката "Златната рибка" и изготвяне на илюстрации към нея.
      - Децата споделиха свои книжки с автографи и такива с коледна тематика.
      - Състезание по краснопис с преписи от приказките ”Болен здрав носи" и „Защо не съм щастлив?”.
     3г клас - Представяне на любима книга, читателски дневници и илюстрации.
      - Маратон на четенето.
      - Състезание по четене.
     3д клас - Представяне на своя книга и размяна със съучениците си. Споделяне на впечатленията от прочетеното.
      - Изготвяне на кът на читателя –постери, рисунки и други проекти.
      - Анкета сред родители и учениците „За мен хубавата книга е…….”.
      - Изработване на книгоразделители – гост Мария Велева.
      - Състезание по четене с 3а и 3г клас.
     В блога Ние четемЛюбимо четиво от лятото
6 ноември 2017 г.

     Учениците от 3 д клас изготвиха първия си класен проект на тема "Любимо четиво от лятото". Задачата беше поставена още миналата учебна година като занимателна работа, която да мотивира четенето.
Децата бяха изготвили различни материали, с които да представят книгите. Някои бяха изработили табла с рисунки, други - малки книжки, илюстрации с любими откъси от книгите. Материалите бяха представени на класа в часовете по извънкласно четене през месец октомври. Всеки от учениците разказа за героите и историята, която най-много го е впечатлила. Проектите изложихме в импровизиран кът на 3 етаж в училище.
     В блога Ние четемНие четем с интерес, IIд клас
3 ноември 2016 г.

     Учениците от II д kлас при СУ "Свети Софроний Врачански" се включиха със своя инициатива в Националната седмица на четенето. Те изготвиха кът "Моето любимо четиво". В него бяха изложени читателските дневници на децата от изминалата лятна ваканция. Някои от учениците разработиха свои проекти, на които бяха записали откъс от любима книга, придружен с илюстрация. Така, II д клас кани своите приятели от другите класове, да изберат и прочетат интересни книги и също да споделят своите впечатления от прочетеното.