На гости на 4 „д” клас с класен ръководител Мария Тороманова
Да играем безопасно вън!
1 май 2019 г. Мария Тороманова

„Да играем безопасно вън!“
Урок по Безопасност на движението, 4 д клас.

     През месец април учениците от 4 д клас подготвиха урок по Безопасност на движението, който изнесоха пред учениците от 1 д клас с класен ръководител Йордана Панайоткова.
     Целта на инициативата беше да се обърне внимание на по–малките ученици, как да се движат сами по улицата, как да играят безопасно, какви опасности ги заобикалят.
      Урокът се проведе в Час на класа. Четвъртокласниците бяха разучили правилата за движение, безопасното пресичане на определени места, някои от основните пътни знаци.
     Представянето беше под формата на интересна беседа, песни по темата и видео, а също и чрез забавна викторина.
     Първокласниците участваха с голям интерес, показаха отлични знания, а накрая получиха по един работен лист за оцветяване.

Да помним и да пазим България в сърцето
1 март 2019 г. Мария Тороманова

     По случай честването на Националния празник на България урок по родолюбие и посетихме с учениците Етнографския музей. Изявата беше като извънкласен урок, който да обобщи представата на учениците за живота на българите преди и след Освобождението, а също и да покаже непреклонния дух и несломимостта на хората от онова тежко време.
     По време на посещението се обърна внимание на бит, занаяти, облекло, съжителство и взаимоотношения на различните етноси в тогавашното общество. На децата беше организирана тематична беседа от уредниците в музея, която предизвика голям интерес.
     Тематично изявата се пренесе и в последвалата разходка из Старинен Пловдив. Там обърнахме внимание на архитектурата на възрожденските къщи,разположението на дюкяни, Хисар капия, а също и множеството музейни сбирки .Посетихме и останките от римско време. Това даде непосредствена представа на децата за съвременния облик на града ни,преплитането на епохите в архитектурата, обобщи знанията им придобити по предмета човекът и обществото.
     Разходката беше интересна и емоционална.

Ние от 4 д обичаме да четем, а вие?
26 ноември 2018 г.

     Това е заглавието на класен проект на учениците от 4д клас. През традиционната вече „Национална седмица на четенето”, а и след това, учениците реализираха един от класните си проекти, а именно „Подвижна библиотека”. Начинанието включваше изработването на подвижна библиотека от преписи, изготвени през лятото и представящи книги, които учениците са чели през своята ваканция. Проектът ще гостува в различни класове. Изготви се и анкета за читателите, за да се избере най-предпочитаната книга за бъдещ прочит от тях.

     В блога Ние четемНационална седмица на четенето 11.12-15.12.2017
29 декември 2017 г.

     През изминалите дни на Националната седмица на четенето се проведоха различни инициативи в училището. Учениците от 3 клас се включиха с изработване на проекти, маратони на четенето, презентации на любими книги. Всеки ден учениците носеха своя книга, която да четат или да предоставят за четене на съучениците си.

     Дейности на учениците по класове:
     3 а клас- Представяне на читателски дневници и илюстрации.
      - Маратон на четенето.
      - Състезание по четене.
     3б клас - Учениците представиха книгата, която най-много ги е впечатлила от списъка за лятно четиво,изготвен от тях. Изготвиха различни проекти - постери, читателски дневници, етюд и презентации на Power point. Идеята беше да се сформират клубове от почитатели на дадена книга. Най–голям читателски клуб имаше книгата ”Децата от улица Тряскаджийска”.
     3 в клас - Съвместно четене на приказката "Златната рибка" и изготвяне на илюстрации към нея.
      - Децата споделиха свои книжки с автографи и такива с коледна тематика.
      - Състезание по краснопис с преписи от приказките ”Болен здрав носи" и „Защо не съм щастлив?”.
     3г клас - Представяне на любима книга, читателски дневници и илюстрации.
      - Маратон на четенето.
      - Състезание по четене.
     3д клас - Представяне на своя книга и размяна със съучениците си. Споделяне на впечатленията от прочетеното.
      - Изготвяне на кът на читателя –постери, рисунки и други проекти.
      - Анкета сред родители и учениците „За мен хубавата книга е…….”.
      - Изработване на книгоразделители – гост Мария Велева.
      - Състезание по четене с 3а и 3г клас.
     В блога Ние четемЛюбимо четиво от лятото
6 ноември 2017 г.

     Учениците от 3 д клас изготвиха първия си класен проект на тема "Любимо четиво от лятото". Задачата беше поставена още миналата учебна година като занимателна работа, която да мотивира четенето.
Децата бяха изготвили различни материали, с които да представят книгите. Някои бяха изработили табла с рисунки, други - малки книжки, илюстрации с любими откъси от книгите. Материалите бяха представени на класа в часовете по извънкласно четене през месец октомври. Всеки от учениците разказа за героите и историята, която най-много го е впечатлила. Проектите изложихме в импровизиран кът на 3 етаж в училище.
     В блога Ние четемНие четем с интерес, IIд клас
3 ноември 2016 г.

     Учениците от II д kлас при СУ "Свети Софроний Врачански" се включиха със своя инициатива в Националната седмица на четенето. Те изготвиха кът "Моето любимо четиво". В него бяха изложени читателските дневници на децата от изминалата лятна ваканция. Някои от учениците разработиха свои проекти, на които бяха записали откъс от любима книга, придружен с илюстрация. Така, II д клас кани своите приятели от другите класове, да изберат и прочетат интересни книги и също да споделят своите впечатления от прочетеното.