ДОБРЕ ДОШЛИ!


 


  Резултати от олимпиади

Резултатите от олимпиадите

  Прием в 1 клас


Ученически униформи
Прием в 1 клас
Примерни пособия и помагала за 1 клас

  СтранициСтраници на класове
Целодневно обучение
На главните учители
Ученически съвет

  График НВО


4 клас
7 клас
10 клас

  Къде да учим?

7 клас
ДЗИ
Кариерно ориентиране в училищното образование
Класация на университетите в България
Световна класация на университетите

  Профил на купувача

Набиране на предложения за доставка на учебници на издателство "Просвета" АД за учебната 2020-2021 г. и за следващите според периода на използване.Приключила

  Наши проекти

Еразъм +229
Еразъм +
УСПЕХ
You in EU
Проекти ASEC
ТКГ "Приказен свят"
T.I.M.E.
Коменски-G.A.L.E
Д.А.Р.Б.И.  COVID-19 информация


  Обедно хранене - Меню


  Дистанционно обучение


Правила за безопасен Интернет
Кодове на кабинетите па логопеда, педагогическия съветник, ресурсните учители и училищния психолог.
Указания за изтегляне, инсталиране и работа с Microsoft Teams
Образователен чатбот

  Страници на класове


  Иновативни паралелки


  Мултимедиини уроци


  Блог "Ние четем"


  Книги за четене


2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

  Най-четени

Богата библиотека от педагогически материали
Житие и страдание ...
Софроние
Състезания
Образователни портали

  Наръчник


Готови ли сме за учебната година? 12 идеи за родители в COVID криза

Посетители


On-line посетители: 2
Всичко посещения:
Б И Б Л И О Т Е К А

  Комуникацията с родителите и преминаване на дистанционно обучение при констатиран случай на зараза в паралелка или учител в училище.

       Класните ръководители чрез е-мейл, телефон или чрез онлайн-социалните групи за общуване да информира родителите с настоящите Правила, и с действията, които следва да се предприемат в случай че се установи заразяване в паралелката.
       Родителите не водят детето си в училище, ако забележат признаци на заболяване и/или повишена телесна температура и за това уведомява класния ръководител.
       От съображения за опазване здравето на децата от зараза родителите спазват реда за пристигането на детето си в училище - не по-рано и не по-късно от утвърдения график, с който са запознати от класния ръководител и публикуван в сайта на училището.
       Родителите вземат детето от училище във времето от 17.00 до 17.30 часа. Оставането на детето в училище от 17.30 до 18.00 часа става само с изричното разрешение на директора/заместник-директора. Дворът на училището се заключва в 18.00 часа по предписание на МВР и РЗИ.
       Родителите подкрепят усилията на училището за спазване на правилника, хигиенно и психично здраве на детето си;
       Родителите организират незабавното вземане на детето си в случаите, когато бъдат уведомени, че то проявява признаци на грипоподобно заболяване;
       В случай на установен положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик, родителите информират незабавно директора на училището.
       Родителите придружават детето си само до институцията, без да влизат в двора и в сградата, освен ако не бъдат помолени за това, но в този случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
       Родителите осигуряват поне два броя маски на детето си и уведомяват класния ръководител, че детето трябва да е постоянно с маска (да не я сваля по време на урока), в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.
       В сградата се допускат само външни лица и родители, които имат нужда от административна помощ и които носят лични предпазни средства – маска.
       Административни услуги няма да се предоставят на лица, които не отговарят на разпоредбите на тези Правила.
       Административни услуги ще се предоставят и онлайн, при поискване от родителите и посочване на електронен адрес за предоставяне.