ДОБРЕ ДОШЛИ!


 


  Прием в 1 клас

Ученически униформи

Подаване на заявление за 1 клас
График на дейностите за прием в 1 клас за учебната 2020-2021 г.
Прием в 1 клас

Примерни пособия и помагала за 1 клас


  График НВО


4 клас
7 клас
10 клас

  Къде да учим?

7 клас
ДЗИ
Кариерно ориентиране в училищното образование
Класация на университетите в България
Световна класация на университетите

  СтранициСтраници на класове
Целодневно обучение
На главните учители
Ученически съвет

  Профил на купувача

Набиране на предложения за доставка на учебници на издателство "Просвета" АД за учебната 2020-2021 г. и за следващите според периода на използване.Приключила

  Наши проекти

Еразъм +229
Еразъм +
УСПЕХ
You in EU
Проекти ASEC
ТКГ "Приказен свят"
T.I.M.E.
Коменски-G.A.L.E
Д.А.Р.Б.И.
  Дистанционно обучение


Правила за безопасен Интернет
Кодове на кабинетите па логопеда, педагогическия съветник, ресурсните учители и училищния психолог.
Указания за изтегляне, инсталиране и работа с Microsoft Teams
Образователен чатбот

  Страници на класове


  Иновативни паралелки


  Мултимедиини уроци


  Блог "Ние четем"


  Книги за четене


2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

  Най-четени

Богата библиотека от педагогически материали
Житие и страдание ...
Софроние
Състезания
Образователни портали

  Наръчник

Как да подкрепим децата?


   Секция „Кризисна интервенция“ към Дружеството на психолозите в България и Институт Човешки Фактор ООД представят на вниманието ви Наръчник за оказване на спешна психологическа помощ на деца в критични събития „КАК ДА ПОДКРЕПИМ ДЕЦАТА“.
   Можете да свалите безплатно наръчника оттук (формат PDF, 1,5MB).

Посетители


On-line посетители: 4
Всичко посещения:
Б И Б Л И О Т Е К А

  Комуникацията с родителите и преминаване на дистанционно обучение при констатиран случай на зараза в паралелка или учител в училище.

       Класните ръководители чрез е-мейл, телефон или чрез онлайн-социалните групи за общуване да информира родителите с настоящите Правила, и с действията, които следва да се предприемат в случай че се установи заразяване в паралелката.
       Родителите не водят детето си в училище, ако забележат признаци на заболяване и/или повишена телесна температура и за това уведомява класния ръководител.
       От съображения за опазване здравето на децата от зараза родителите спазват реда за пристигането на детето си в училище - не по-рано и не по-късно от утвърдения график, с който са запознати от класния ръководител и публикуван в сайта на училището.
       Родителите вземат детето от училище във времето от 17.00 до 17.30 часа. Оставането на детето в училище от 17.30 до 18.00 часа става само с изричното разрешение на директора/заместник-директора. Дворът на училището се заключва в 18.00 часа по предписание на МВР и РЗИ.
       Родителите подкрепят усилията на училището за спазване на правилника, хигиенно и психично здраве на детето си;
       Родителите организират незабавното вземане на детето си в случаите, когато бъдат уведомени, че то проявява признаци на грипоподобно заболяване;
       В случай на установен положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик, родителите информират незабавно директора на училището.
       Родителите придружават детето си само до институцията, без да влизат в двора и в сградата, освен ако не бъдат помолени за това, но в този случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
       Родителите осигуряват поне два броя маски на детето си и уведомяват класния ръководител, че детето трябва да е постоянно с маска (да не я сваля по време на урока), в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.
       В сградата се допускат само външни лица и родители, които имат нужда от административна помощ и които носят лични предпазни средства – маска.
       Административни услуги няма да се предоставят на лица, които не отговарят на разпоредбите на тези Правила.
       Административни услуги ще се предоставят и онлайн, при поискване от родителите и посочване на електронен адрес за предоставяне.