ДОБРЕ ДОШЛИ!


 


  Иновативна паралелка


На гости на I г клас с класен ръководител Сюзан Бизева
Работим в екип, забавлявляваме се и творим!
22 март 2023 г.Сюзан Бизева, Маргарита Георгиева
     Разглеждайки илюстрациите в учебника по Технологии и предприемачество, по време на урока „Минипарк“, с учениците дискутирахме как да направим околната среда по-добра – да пазим природата и да се грижим за озеленяването в училище и квартала, в който живеем, трупаме знания, а те могат да послужат за приучаването на децата на екологични навици.
     Провокирахме малките учениците да използват естествени материали. Демонстрирахме различни техники за закрепване на клонки и листа. Коментирахме използването на живи материали, които може да са елементи от обектите на парка. Поговорихме за парковете и градините като част от жилищната среда, място за игра, забавления и отмора на децата и възрастните.
     Учениците от 1"г" клас с класен ръководител г-жа Сюзан Бизева и учител ЦДО г-жа Маргарита Георгиева създадоха свой минипарк в часовете по технологии и предприемачество. Проектът е резултат от екипната работа между ученици, родители и учители и е изложен във фоайето на училището.

Вечер на фолклора
7 март 2023 г.Йордана Панайоткова, Сюзан Бизева
     Ако народното творчество доставя естетическа наслада на своя създател, то извиква силни емоционални преживявания у тези, които се докосват до него. А това бяха учениците от 1а и 1г клас, с които драматизирахме български народни приказки, пяхме народни песни, танцувахме.
     От край време народното творчество ни учи на това кое е добро и кое е зло. И така до ден днешен, където за злото и доброто можем да прочетем в читанките, книгите и да го предадем нататък.
     Българските народни приказки са изпълнени със знание и мъдрост. Те пренасят през вековете историята, традициите и опитността на народа ни. Българският фолклор е бил и винаги ще бъде повод за национална гордост!

Безопасност на движението
13 октомври 2022 г.Петя Смиленова, Йордана Панайоткова, Сюзан Бизева
     Учители, ученици от 1а, 1в и 1г клас и служители от Пето районно управление съвместно проведохме практическо занятие по безопасност на движението по пътищата. Урокът за малките първокласници започна с кратка беседа и използване на нагледни материали за спазване правилата за безопасно движение. Разиграхме интересни сюжетни игри със светофар и пътни знаци. Учениците демонстрираха правилно пресичане по пешеходна пътека, отговаряха на забавни и полезни гатанки, запознаха се с важни и необходими за тях неща, като малки, но знаещи пешеходци.