ДОБРЕ ДОШЛИ!


 


  Иновативна паралелкаДеца помагат на деца

  Благотворителност

Доброто около нас
На гости на 4в клас с класен ръководител Таня Драганова
Зелено училище в зелен университет
23 януари 2023 г.Таня Драганова, Станимира Аракшиева
     Учениците от 4В клас и техните ръководители Таня Драганова и Станимира Аракшиева, със съдействието на председателя на родителския актив – Виктория Михайлова, се включиха в инициативата на Аграрен университет – Пловдив „Зелено училище в зелен университет“.
     Децата имаха възможност да се запознаят с иновации и добри практики в областта на екологичното земеделие, популяризиране на приложението на науката във всекидневния живот, както и използването й като инструмент за развитие на познанията на децата за земята, животните, растенията и околната среда.
     Любезните домакини проведоха една своеобразна екскурзия в Аграрен университет, по време на която учениците се запознаха с аула, зала за упражнения, лаборатория, опитно поле;
     В катедра „Механизация“ интерес предизвика всяка машина, до която децата се докоснаха, начинът й на задвижване и каква дейност се извършва с нея на полето. Наблюдаваха управлението на дрон и как съвременните технологии могат да се включат в ежедневието на селскостопанския производител.
     В лабораторията надникнаха в микросвета около нас – бактерии, гъби и състав на почвата. Научиха как от едно растение се създават хиляди нови, стига човекът да знае как да наподоби природните условия за живот на дадена култура.
     Във факултет „Растителна защита и агроекология“ децата видяха примери за връзката между растителния и животинския свят и как те са в единство с околната среда.
     Децата пожелаха осъществяването на нови срещи, при които да виждат практическото приложението на науката, защото така ученето е по-интересно, а знанията – по-трайни, особено когато са поднесени по достъпен за тях начин.

„Моят град – древен и вечен“
22 декември 2022 г.Таня Драганова, Станимира Аракшиева
      – Открит урок по гражданско образование
     Учениците от 4 В клас и техните ръководители Таня Драганова и Станимира Аракшиева представиха урок чрез проектно–базирано обучение (ПБО) по предмета гражданско образование. Урокът беше на тема „Моят град – древен и вечен“. Учениците имаха възможност да опознаят своя град и да го представят по атрактивен начин, като екскурзоводи, на гостите от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ от гр. Стрелча и на своите съученици.
     Две седмици по-рано децата сформираха екипи, а всеки екип носеше някое от старите имена на Пловдив. Екипите избраха темите и местата, по които да ни разходят. Понякога малките екскурзоводи се натъкваха на противоречива информация в интернет и тогава на помощ дойдоха книгите от отдел „Краезнание“ към Библиотека на НЧ „Съвременник – 1986 г.“
     Екип „Кендрос“ представи старите имена на Пловдив. Екип „Евмолпия“ ни разходи из древен Пловдив – Одеон, Античен театър, Голяма и Малка базилики, Акведукт. С екип „Пълдин“ обходихме Стария град с неговите красиви къщи и Музея на фармацията. С екип „Пулпудева“ преминахме по Главната улица на града, Цар Симеоновата градина, Пеещите фонтани. Екип „Тримонциум“ ни показа известни паметници в града, а екип „Филипопол“ ни запозна с пловдивски личности, прославили България по света в сферата на спорт, изкуство и култура.
     След всеки тур останалите екипи отговаряха на въпрос от играта „Нещотърсачи в Пловдив“, свързан с изложението на „екскурзоводите“. Посочилите верен отговор получаваха символ от код. В края на часа екипите получиха ключ за разчитане на думата. В играта се включиха и гостите от гр. Стрелча. Всички екипи достигнаха до думата „ЗАЕДНО“ – още един от символите на града. Гостите получиха подарък – книгоразделител, изработен от четвъртокласниците.
     На финала децата споделиха, че ПБО е начин да научиш много, да ти е интересно, да приложиш умения от много други предмети (развитие на речта, изобразително изкуство, човекът и обществото, занимания по интереси) и да придобиеш повече екипни умения, а трудностите се преодоляват ЗАЕДНО. Екипите получиха поздравления от директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – г-н Ганчо Грозев и от зам.-директора на СУ „Св. Софроний Врачански“ – г-жа Невяна Панайотова.

Предай нататък Добротата!
11 ноември 2022 г.Мария Тороманова
     На 13 ноември светът отбелязва Световния ден на Добротата. През последните години той се чества с различни мероприятия и в СУ ,,Св. Софроний Врачански”. Тази година четвъртокласниците решиха да изненадат децата от подготвителните групи в детските градини с урок по Гражданско образование под мотото “Предай нататък Добротата!”.
     Учениците от 4а, б, в ,г и д клас и техните класни ръководители организираха посещение в ДГ “Червената щапчица“, гр. Пловдив. Четвъртокласниците изнесоха рецитал от стихчета за доброто.Прочетоха българската народна прикака “Добро за добро” и показаха своите любими читанки на малчуганите. Изпяха им песнички посветени на добрината, любовта и приятелството. Споделиха свои добри постъпки и се позаинтересуваха дали и малчуганите също като тях се стараят да бъдат добри, любезни и отзивчиви. Накрая Феята на Добротата дари всички деца с картички, сърчица и книгоразделите, които собственоръчно учениците ни бяха изработили и надписали с пожелания и заръки за добри дела.
     На финала малките ученици от детската градина също се включиха с песнички и стихчета за доброто. Изработили бяха сърчица и ни подариха балони, които бяха украсени с техни малки рисунки. Помолиха четвъртокласниците да ги дарят на случайни хора от улицата или на други класове от училището ни и така да предадем посланието на повече хора. Заръката с радост беше изпълнена!
     За нас останаха Вярата и Надеждата, че Доброто ще спаси света!

Аз съм българче!
9 юни 2022 г.Таня Драганова, Станимира Аракшиева
     Учениците от 3 В клас и техните ръководители Таня Драганова и Станимира Аракшиева поставиха заедно началото на лятното четене с инициативата „При книгите“. Посетиха библиотеката към НЧ „Съвременник – 1986 г.“, където проведоха урок – Игри с четене:
     „Кой съм аз“ – откриване на видни личности, писатели, герои, книжовници, владетели, с помощта на въпроси за живота, делото и характерни особености на личността от изтеглената карта. Така припомниха и изучените личности по човекът и обществото през годината.
     „Намери книга“ – С жребий всяко дете изтегли заглавие от списъка с книги за лятото и демонстрира своите практически умения за откриване на книга по автор и заглавие в отдела за детска литература и в електронния каталог. От намерената книга чрез артистично четене на откъс децата провокираха своите съученици да прочетат книгата през лятото.
     „Майстори по четене“ – състезание по екипи за четене и „превеждане“ на народна песен от академичното издание „Български диалектни текстове от Егейска Македония“, събрани и записани от проф. Благой Шклифов и Екатерина Шклифова, чрез разкриване значението на диалектните думи с помощта на контекста. Някои от децата с искрен интерес се забавляваха, а други изпитаха затруднение, но всички се докоснаха до миналото чрез речта на дедите ни.
     С четене се забавляваха, обогатяваха и допълваха знанията и се свързаха с няколко поколения преди тях

Аз съм българче!
2 март 2022 г.Таня Драганова, Станимира Аракшиева
     Подвигът и славата на героите за национално освобождение учениците от III В клас с ръководители Таня Драганова и Станимира Аракшиева почетоха със серия от различни инициативи, проведени в часовете по гражданско образование, БЕЛ, час на класа, технологии и предприемачество и занимания по интереси.
     Отбелязаха 149 години безсмъртие на Васил Левски. Запознаха се и представиха интересна информация за живота и делото на Левски. Децата изработиха книгоразделители с известни мисли на Дякона. По групи преписаха куплети от различни стихотворение. Постараха се да пишат красиво и оформиха всяко стихотворение на картон с лика на Левски. Изработените табла изложиха в класната стая.
     Четоха откъси от произведения, описващи борбите за национално освобождение.
     Изработиха обемни конструкции с национални мотиви за украса на класната стая.
     Участваха в „ Аз съм българче!“ – съвместна инициатива с НЧ „Съвременник – 1986 г.“ по повод 3 март – Национален празник на България. Записаха клип с декламация на стихотворението от Иван Вазов. На свой ред получиха подърък от читалището, книгоразделител с текста на стихотворението.

Честита пролет!
22 март 2020 г.Таня Драганова, Станимира Аракшиева
     Учениците от 2В клас и техните ръководители, Таня Драганова и Станимира Аракшиева, съвместно с децата от Център за специална образователна подкрепа „Пловдив“ и Виктория Михайлова – специален педагог, Марина Илиева – специален педагог и логопед, Ивелина Митрева – психолог, седмици наред подготвяха открит онлайн урок, посветен на пролетта.
     В часовете по Житейски умения второкласниците се запознаха задочно с децата от Центъра чрез техния сайт. В часа по четене подбраха подходящи гатанки и математически задачи, чиито отговори показваха промените през пролетта. По Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество и Занимания по интереси работиха по украсата и декорите, а в часовете по Музика – песнички за пролетта и игрите.
     Новината, че предстои нов период на обучение от разстояние, ни завари седмица преди събитието. Децата се разочароваха, че старателно подготвеният от тях урок няма да се състои. Отсъствието на деца, някои от които в главна роля, направи невъзможен и запис на пиесата. Тогава спонтанно възникна идеята да разменим видеопоздрави. Децата от ЦСОП ни поздравиха със стихотворение на Асен Разцветников и гигантска картичка, а учениците от 2В клас при СУ „Св. С. Врачански“ – песен „Гост от юг“ и ято птици от хартия, с които украсиха интерактивните кабинети в Центъра.
     Първоначалният замисъл се реализира в нова форма, но всички накрая се поздравихме с „Усмихнете се! Честита пролет, приятели!“

 

Доброто около нас
27 ноември 2020 г.Таня Драганова, Станимира Аракшиева
     През изминалите дни учениците от II„в“ клас се включиха с голямо желание в различни дейности, посветени на доброто – рисуваха, играха, търсиха доброто, споделиха своето мнение по темата.
     Първо второкласниците си припомниха вълшебните думи – моля, извинявай, благодаря, заповядай. В различни ролеви игри показаха, че могат да ги използват правилно. Нарисуваха къщички на учтивите думи, думите, които „железни врати отварят“. Съгласиха се, че с тях общуването е много по-лесно и приятно.
     В началото на седмицата децата изтеглиха листче с името на свой съученик. Така всеки трябваше да наблюдава за добрите постъпки на случайно избраното си другарче. В последния ден от седмицата второкласниците представиха добрите дела на съответното дете – помага, учтив е, постъпва честно, добър приятел е, са само част от изброените добрини.
     Следващата задача беше да направим заедно Дървото на добрите пожелания. Всеки получи есенно листо от хартия, на което изписа своето пожелание - Бъди здрав! Бъди добър човек! Бъди щастлив! Бъди мил!. С тези пожелания вратата на стаята се обагри с красивото дърво на добрите пожелания.
     Най-трудната задача за децата беше намирането на добра новина. Търсиха я вкъщи с помощта на родителите си. Не се отказаха и всеки ден някое от тях разказваше пред останалите своята новина. Разбрахме, че за да има повече добри новини, всеки от нас трябва да участва в създаването им.
     В края на седмицата второкласниците попълниха Анкета за доброто. След като отбелязаха своите отговори обобщихме, че децата от класа познават доброто, правят добрини и благодарят на всеки за добрата му постъпка. На последния въпрос от анкетата - Ако имам „вълшебна пръчица…“, повечето ученици отговориха, че ще помогнат на всички хора да бъдат здрави и добри.
     Завладени от доброто, решихме инициативите в търсене на добрите дела и новини да продължат и занапред. Съгласихме се заедно да бъдем основни участници в доброто около нас.

Деца помагат на деца
25 ноември 2020 г.Станимира Аракшиева
      През изминалите месеци малките възпитаници на СУ „Свети Софроний Врачански“ отново взеха участие в благотворителната кампания – „Деца помагат на деца“, акция „Жълти стотинки“. Събраните с общи усилия средства ще бъдат дарени за закупуване на апаратура в отделенията по педиатрия и неонатология на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана.
     Всеки клас от начален етап получи грамота за приноса си в благородната инициатива. Организаторите благодариха на всички деца и техните близки за съпричастността и добрината.

 

Великден
21 април 2020 г.Таня Драганова
     Децата от 1 „в“ клас имаха един различен Великден. Ние, техните учители, им предложихме съвместен проект за Великденските празници по музика, четене, технологии и предприемачество и занимания по интереси. Те твориха и участваха в подготовката на трапезата и декорацията за празничните дни. Родителите споделяха снимки и преживявания от изработването на украсата. Разказаха, че този Великден са имали най-много време за близките си, а децата истински са се забавлявали.
     Благодарим на родителите, че ни направиха съпричастни в приготовлението за празника.
     Всички те, деца и родители, направиха Великден пъстър и красив.

Месец Подвиг и Слава – „По пътя на българската свобода“
19 февруари 2020 г.Таня Драганова
     Учениците от Iв клас и техните учители, Таня Драганова и Станимира Аракшиева, посетиха НЧ „Съвременник-1986“, където почетоха 147 г. от гибелта на Васил Левски, 142 г. от Освобождението на България, 180 г. от рождението на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Събитието протече със съдействието на Общински комитет „Васил Левски“, Общински читалищен съюз – Пловдив и библиотеката към читалището.
     За живота и делото на Апостола и на другите борци за Освобождение, децата научиха от филм и презентация „Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме“ и участваха във викторина, в която показаха и други исторически познания от периода.
     Първокласниците Александър Кирилов, Екатерина Георгиева, Николета Хубинова и Славея Атанасова представиха стихотворение, посветено на майката на Левски. Николета подари на читалището портрет на Апостола, а Лора Павлова представи книгата „Писмата на Левски“. Г-жа Драганова ги запозна с фототипното издание на тефтерчето на Левски, а екземпляр от него е на разположение на читателите на библиотеката.
     Николай Гъдев и Александър Кирилов декламираха стихотворението „Обесването на Васил Левски“ от Христо Ботев, друг велик син на България.
     Така завърши поредният урок по родолюбие в иновативната паралелка на СУ „Св. Софроний Врачански“, чиито ученици доказаха, че са достойни граждани на България, за свободата, на която нашите герои са жертвали себе си.

     Поклон!

 


Коледна магия от хартия
21 декември 2019 г.Станимира Аракшиева
      През изминалите дни коледният дух завладя учениците от 1 „в“ клас и техните учители. Сръчните деца участваха с голямо желание в коледната украса на класната стая. Започнаха от елхата. Всяко дете донесе играчка, специално избрана за нашата елха. С тези играчки първокласниците накичиха елхата и тя се превърна в най-красиво коледно дърво. С нея стаята и детските лица грейнаха в очакване на Коледните празници.
     Дни наред в часовете по изобразително изкуство, технологии и предприемачество, час на класа и занимания по интереси първокласниците неуморно изработваха изделия от хартия. Децата подготвиха зимни апликации, снежни човеци, елхички, рисуваха и оцветяваха различни коледни картини. Стаята засия от нежни балерини и звезди в бяло и светлосиньо. От прозорците срамежливо надничат красиви снежинки.
     Заедно децата създадоха и една специална елха. На вратата на стаята залепиха елхата на добрите пожелания. От малките хартиени елхички на всяко дете се получи една голяма елха, украсена с цветни играчки с пожелания и обещания.
     Подготовката на коледната украса се превърна в незабравимо и вълнуващо преживяване за всички от класа.

 


Ловци на добрини
21 ноември 2019 г.Станимира Аракшиева
      През изминалата седмица децата от I „в“ клас бяха в ролята на „ловци на добрини“. Всяко дете имаше за задача „да улови“ добрите постъпки и дела на другарчето, с което седи. „Държи се добре, „помага на другите, „използва често вълшебните думи, „споделя вещите си, „не се присмива на останалите, „мил е“, „разсмива ме и ме прави щастлив“ - са само част от добрините споделени от първокласниците.
      Учениците разбраха какво означава да бъдеш толерантен. Сами предложиха думи, с които свързват толерантността – разбирам, приемам, подкрепям, уважавам, памагам, учтив съм, добър съм. С тези думички заедно подготвиха цветни ръчички с послания по повод деня на толерантността. Подариха ги на децата от 2 „д“ клас.
     Малките „ловци на добрини“ откриха, че който добро прави, добро намира.

 


Как провеждаме часовете по ЖИТЕЙСКИ УМЕНИЯ в Iв клас?
18 ноември 2019 г.Таня Драганова
      Първите стъпки в предмета всеки направи като се представи със собствен автопортрет, както вижда себе си. Автопортретите обединихме в своеобразна снимка на класа. Така както всеки е индивидуална личност, така и сме сплотена група – клас.
      В групата всеки е личност, но и зачита личността на другите. По подобие на приказката „Цветната градинка“, децата изработиха цветчета, представящи хора от различни етноси, култури и групи, които правят света пъстър и красив като многоцветна градина. Лора Павлова поздрави съучениците си с песента „Добрите думи“.
      Използвахме всички тези качества, за да придобием ново житейско умение – работа в екип. Чрез организационни игри сформирахме различни екипи, в които всеки участник допринесе за постигане на общата цел. С игри за сътрудничество, като „Котешка люлка“ и „Равновесие“, научихме колко е важно старанието на всеки за успеха на екипа.
      Развиваме своите социални умения, като честваме национални и международни празници – Денят на народните будители, Денят на добротата и други.

 


Есенно творчество
8 ноември 2019 г.Станимира Аракшиева
      В часовете за занимания по интереси сръчните деца от I „в“ клас създадоха пъстро настроение със своите есенни творения. С голямо старание и вдъхновение учениците направиха красиви апликации, оцветяваха и изработиха изделия от хартия. Заедно изпълниха с цветове стаята през есенните дни.

 


Международен ден на възрастните хора
8 октомври 2019 г.Таня Драганова
      По повод деня на възрастните хора децата от I„в“ клас с интерес изслушаха приказката „Старите хора“. Първокласниците разбраха колко е важно да почитаме възрастните и да се учим от техния опит.
     За да зарадват своите баби и дядовци, учениците изработиха пъстри картички, които да им подарят при следващо гостуване.
     Разговаряхме и за това, какво е научил всеки от своите баба и дядо. Осъзнахме, че с тяхна помощ можем да правим много интересни неща – да ловим риба, да ритаме топка, да познаваме числата, да шием, да бродираме, да правим мекици и да се смеем от сърце.
     В края всички бяхме съгласни, че възрастните хора трябва да се уважават.