В сайта на училището


 


  Иновативна паралелка


  Новини

Добротата през погледа на детските очи - една книжка, създадена по време на дистанционното обучение на 1 б клас по повод Световния ден на добротата - 13 ноември!
На гости на 3 „б” клас с класен ръководител Минка Кирова

В името на ДОБРОТАТА
13 ноември 2023 г.Минка Кирова и Дафина Петрова

      В името на ДОБРОТАТА реализираха редица идеи децата ,родителите и учителите от иновативните 3-б и 3-в класове с ръководители Минка Кирова и Дафина Петрова.
     Чрез изследователска дейност и разговори в семействата открихме, че Добротата българинът е заложил в своите поздрави ,в наименованията на редица населени места в България, в кръщаване на децата си.
      Във фотоизложба подредихме дейностите, в които всяко дете се включи, за да покаже своята ДОБРОТА в ежедневието.
     Създадохме си ,,Творческа работилница “,в която писахме, своите послания за доброта. На 13 ноември -международния ден на Добротата, с помощта на родителите, оформихме ,,АЛЕЯТА НА ДОБРОТАТА“ и приканихме всички ученици и родители да минат по нея, като им подарихме сърчице с послание и песни за доброто.
     Създадената ,ДЕТЕЛИНА НА ДОБРОТАТА“, обедини всички наши дейности в името на нейно величество Добротата.
     Упорито се трудихме, чувствахме се щастливи от това, което правихме, а усмивките на всички ни заредиха с надежда ,че си е заслужавало да се впуснем заедно в тази инициатива!

Международен ден на Земята
22 април 2022 г.Минка Кирова

      Акцент на изминалата седмица в 1-б клас беше подготовката и отбелязването на ,,Деня на Земята“.
     Темата за опазването на околната среда,за съхраняване на живота върху Земята,за възстановяване на природата, присъстваха в часовете ни.
     В разговори за това как ние можем да помогнем на Земята, децата дадоха ценни идеи:
      - можем да засадим дръвче;
      - да събираме отпадъците разделно;
      - да намалим използването на пластмасови бутилки и найлонови торбички;
      - да станем доброволци в дните за почистване около нас;
      - да изработим материали, картички, постери, с които да напомним на околните да пазят живота на Земята.
     Издирихме и преписахме стихове за нашата планета. Оцветихме гипсови фигурки на животни и растения,които са обитатели на Земята, и за които да се грижим и опазваме.
     Изработихме проект, с който даваме своя принос за по-чиста и здравословна околна среда.
     Приканваме всички да бъдем отговорни за планетата Земя!


Родители, учители и ученици ръка за ръка ...
7 декември 2021 г.Минка Кирова и Дафина Петрова

      Родители, учители и ученици ръка за ръка в интерес на успешното учене на децата.
     Една книжка,в която родителите на иновативните паралелки от 1-б и 1-в клас четоха на своите деца истории за вълшебните Коледни вълнения. Така за времето от 1 декември до 24 декември децата ше чуят точно 24 Коледни истории. Всеки ден първолаците ще научават все повече нови неща за традициите и обичаите на Коледа,за сурвакането, за Бъдни вечер ….
     Благодарим на всички, които помогнаха да осъществим успешното приобщаване на родителите към училище. А ние сме убедени, че заедно можем повече!

     Електронна книга на 1б клас
     Електронна книга на 1в клас

Нашата първа есен в СУ,,Св.Софроний Врачански"
7 декември 2021 г.Минка Кирова и Дафина Петрова

      Това е нашият първи проект на първокласниците от 1-б и 1-в клас с класни ръководители Минка Кирова и Дафина Петрова
      Всеки сезон носи своята прелест и уникалност. Златна Есен – усещане за изобилие. Златните багри на листопада се сливат с един прекрасен и вълнуващ ритъм. Красота! Картината „Момичето с ябълките“ на Владимир Димитров – Майстора вдъхнови учениците от иновативните паралелки на 1-б и 1-в клас и техните учители да запечатат есенната прелест и благодат в снимки, песни и стихове. Изработихме календари за 2022 година и електронни книжки „Моята първа есен в СУ „Св. Софроний Врачански“.
      Имаме си календар

     Електронна книга на 1-в клас
     Електронна книга на 1-б клас


А така работи г-жа Кирова с предишния випуск
Госпожа Минка Кирова получи Наградата на РУО-Пловдив!
27 май 2021 г.Администратор
     Ръководството на СУ “Св. Софроний Врачански” гр. Пловдив и родителите на 4-б клас предлагат г-жа Минка Тодорова Кирова за Награда на РУО-Пловдив, категория-педагогически специалист за доказан висок професионализъм, всеотдайност в педагогическата дейност и постигнати резултати в процеса на обучение и възпитание на учениците.
     Г-жа М. Кирова е преподавател, която създава и реализира в учебния процес редица добри педагогически практики.
     Чрез използването на уеб сайта “Learning Apps” тя създава интерактивни мултимедийни учебни модули от обучителни упражнения и игри, с които стимулира активността на учениците и повишава мотивацията им. Като интерактивен подход за насърчаване на учениците използва и генератор на облачни думи “Word Art”. С разработването на тези упражнения се повишава интересът на учениците към ученето и се постига повишена емоционалност на учебните часове.
     В своята работа Минка Кирова използва и съвременната интерактивна платформа “Kahoot” за пълноценно ангажиране на учениците в часовете и удовлетвореност от ученето.
     За да направи привлекателен учебния процес, за да приучи своите ученици на самоконтрол и самопроверка,тя умело използва системата за кодиране на информация – “QR сode”. Тази система използва и за целите на самостоятелно учене.
     Разработените идеи Минка Кирова представя на педагогически четения, областни и национални конференции. Темите, по които учителката продължава да работи и представя са свързани с разработване на алтернативни начини за повишаване активността и мотивацията на учениците, активното учене и креативност в целодневната организация на учебния процес, взаимодействие между родители и учители в учебни практики за насърчаване на ученето.
     При участието си в 4-та “Работилница за педагогическо майсторство” – “Образователните игри – средство за активно възприемане и разбиране на учебното съдържание”, г-жа Кирова представи свои разработки в две направления – Предметно – манипулативни игри и Електронни игри.
     Като утвърден професионалист, с доказан принос в своята професия Минка Кирова реализира свои проекти по време на COVID-19 и обучението от разстояние.Тя разработи и представи интерактивни уроци в онлайн среда, чрез използването на платформата “Book creator”, оформи уроците в дигитални книжки, които предостави за използване на учителската общност в интернет пространството и на своите колеги от СУ “Св. Софроний Врачански”.
     Нейните дигитални книжки: “С България в сърцето”, “Парад на буквите”, “Дар от сърце” и “Васил Левски – години безсмъртие” са отлична възможност за реализиране на патриотично възпитание на учениците. Те включват текстове, песни, рисунки на учениците, с което повишава мотивацията им за изява.
     Повод за гордост са постигнатите успехи на нейни ученици – Боян Ганев, който е класиран на 1-во място в Областния кръг на националната олимпиада по математика.
     Мотото на г-жа Кирова при взаимодействието й с родителите като партньори е: “Заедно можем повече”. Множеството реализирани съвместни проекти показват здравата връзка и ефективното взаимодействие между училището и родителите. Такива са: Онлайн “Среща на поколенията с книга в ръка”, патриотичната вечер “С България в сърцето”, акцията “Предай нататък добротата”, “Пея за България, защото я обичам”.
     Отношение към труда на Минка Кирова като учител на техните деца изразиха родителите с благодарствено писмо, в което изказват своята благодарност за проявения професионализъм, всеотдайност и креативност.
     То стана повод за педагогическата колегия да номинира кандидатурата на госпожа Кирова за Награда на РУО-Пловдив, категория-педагогически специалист.
     В Пресата:
     Марица
     Уча в Пловдив