В сайта на училището


 


  Иновативна паралелка


  Новини

4 клас

На гости на 5а клас с класен ръководител главен учител Албена Борисова
Световната седмица на парите
28 март 2022 г.Албена Борисова
     В периода 21-27 март се проведе 10-тото издание на глобалната инициатива "Световна седмица на парите". Планираните дейности в рамките на тези 7 дни целят насърчаване на финансовото образование на децата и младежите. "Световната седмица на парите" е перфектното време да предизвикаме учениците и да им помогнем да научат нещо ново. Затова проведохме открит урок с участието на 7а и 8б клас и като гости, но и участници, бе екип от 5а клас, които споделиха своите бизнес идеи, изработвайки макети на къщички, които са бизнес – центрове. Участвахме в уебинар на тема: „Сигурност на дигиталните финанси! Плащай безопасно в интернет!“. Включихме се и в открития урок на СУ “Георги Бенковски“ – Пазарджик на тема: „Дебитни и кредитни карти“ с участието на Алианс България. Отправихме покана и към най – малките ни приятели – така екип с ръководител Лора Митева от 1 клас се включиха в конкурса за бизнес макет и станаха съпричастни на нашата идея за финансова грамотност .

11 март – Патронен празник
14 март 2022 г.Ирина Даскалова
     Шестокласниците на Ирина Даскалова направиха препис на “Кириакодромион", сиреч "Неделник” от 1806 година на Софроний Врачански и така символично се свързаха с книжовната традиция на Българското възраждане. Инициативата е по повод патронния празник на училището, и наш духовен водач.
     Ученици от 5 а клас, на които тя води часове по Гражданско образование, също се включват и избират да препишат поучителни слова, тематично свързани с големи християнски празници. Всеки от учениците работил в рамките на един учебен час. Предварително дискутирали за украсата на ръкописните книги, за винетките и заглавките...
     Презентация
Моите силни страни
18 ноември 2021 г.Албена Борисова
     „Моите силни страни“ – портфолио – Гражданско образование
      В часовете по Гражданско образование, учениците от 5а клас работят по темата за „Себепознанието – моите силни и слаби страни“ и развиват своите дигитални компетентности запознавайки се с платформата „Smart classroom“ и изработване на своето ученическо портфолио. Онлайн часовете ни дадоха възможност да дискутираме, изработим и представим първите стъпки в изработване на ученическо портфолио, определяйки своите силни страни, хобита, извънкласни дейности. Учениците разгледаха списък със силни и слаби страни (или гледат PowerPoint презентация), като трябва да оградят, да подчертаят или да извадят тези, които се отнасят за тях по конкретния предмет; в училище като цяло; у дома; в извънкласните им дейности и в проекти. Справиха се чудесно! Разгледахме ролята на Ученическия съвет и се включихме активно в неговите онлайн заседания!